اسامی برندگان جوایز رویداد روز طبیعت با همراه گام 1397

اسامی برندگان جوایز رویداد روز طبیعت با همراه گام 1397 اعلام شد.

ضمن تشکر و قدردانی از استقبال پرشور از تمامی اعضاء باشگاه پیاده روی همراه گام از رویداد سراسری پیاده روی و نشاط در روزهای 10-11-12-13 (روز طبیعت) فروردین 1397 ، مراسم قرعه کشی جوایز این رویداد در تاریخ 1397/1/19 در حضور جناب آقای دکتر طاوسی ریاست محترم دفتر امور مشترک انجمن های فدراسیون در محل ساختمان فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار گردید و نتایج زیر بشرح زیر اعلام می گردد.

ضمناً نحوه دریافت جوایز از طریق کانال تلگرام همراه گام و کانال تلگرام موسسه ورزشی آوای هورمان جوان اطلاع رسانی خواهد شد.

اسامی برندگان:

1 640****0937 آرمین فرازمان تهران تهران 5,000,000 ریال
2 900****0935 مصطفی آرمیون اصفهان فولاد شهر 5,000,000 ریال
3 164****0910 خلف روشن زاده خوزستان اهواز 5,000,000 ریال
4 119****0936 علی بارونی تهران ري ساعت ورزشی VIP 1 عدد
5 935****0912 م حسین زاده تهران تهران 1,000,000 ریال
6 176****0912 مسعود باقری پور قم قم 1,000,000 ریال
7 488****0913 رحیم کریمیان اصفهان اصفهان 1,000,000 ریال
8 388****0913 زهرا مظفرپور اصفهان اصفهان 1,000,000 ریال
9 624****0912 فاطمه بیات تهران تهران ساعت ورزشی VIP 1 عدد
10 324****0938 arezo mahdavi اصفهان اصفهان ساعت ورزشی VIP 1 عدد
11 983****0912 الهه فقیه تهران تهران 1,000,000 ریال
12 042****0913 مهدی میرحسینی يزد يزد ساعت ورزشی VIP 1 عدد
13 302****0933 انیتا امیری فارس فسا ساعت ورزشی VIP 1 عدد
14 729****0912 فرخنده کاظمی 1,000,000 ریال
15 132****0936 سعید مروی خراسان رضوي مشهد 1,000,000 ریال
16 303****0935 فاطمه پوراسکندری اردبيل اردبيل 1,000,000 ریال
17 768****0912 حبیب الله ترکمن نژاد تهران تهران 1,000,000 ریال
18 722****0913 فرانک بهرامی اصفهان اصفهان 1,000,000 ریال
برچسب ها: