اسامی برندگان قرعه کشی جوایز (سری دوازدهم) نقدی بهمن ماه 1397

اسامی برندگان قرعه کشی جوایز (سری دوازدهم) بهمن ماه همراه گام بشرح زیر میباشند.

نحوه دریافت جوایز:

برندگان جوایز میتوانند با ورود به اپلیکیشن پیاده روی همراه گام و ورود به قسمت ارتباط با ما 

مشخصات زیر را ارسال نمایند تا در اسرع وقت جوایز نقدی به حساب ایشان واریز گردد :

در قسمت موضوع: (برنده جوایز بهمن 97)

در قسمت متن پیام: (نام و نام خانوادگی-شماره 16 رقمی کارت بانکی-نام بانک)

(شماره کارت بانکی حتما میبایست به نام برنده جایزه باشد)

مهلت ارسال مشخصات:

1397/12/25

تلفن نام نام خانوادگی استان مبلغ جایزه
1 091935***81 هادی قنبری قم 300000 ریال
2 091213***42 سعید سلیمانی تهران 300000 ریال
3 091250***32 رضا اكبرپور تهران 300000 ریال
4 091399***74 الهام سلیمانی اصفهان 300000 ریال
5 091414***20 زینب برزگری آذربایجان غربی 300000 ریال
6 091329***78 منصور ضیمران اصفهان 300000 ریال
7 091335***67 احمد پاکژاد یزد 300000 ریال
8 091184***12 سیده هاجر میرفاطمی گیلان 300000 ریال
9 090138***09 مهدی ربیعی همدان 300000 ریال
10 093802***76 فرج اله مرتضايی سمنان 300000 ریال
11 093959***22 مرضیه ممدوحی آذربایجان شرقی 300000 ریال
12 091518***97 فاطمه وحدانی خراسان شمالی 300000 ریال
13 091708***91 فاطمه جمشیدی بوشهر 300000 ریال
14 091696***55 سمیه کوشاری لرستان 300000 ریال
15 093773***70 سارا سلیمانی طادی خوزستان 300000 ریال